Alkotmányos Ellenállás
   Bejelentkezés    Regisztráció    
Kezdőpont
Főoldal
Adatkezelés
Felhasználók
Bejelentkezés
Regisztráció

Jelentkezem tagnak
Jelentkezem szavazóbiztosnak
Cikkek
Szervezet (1)
Jegyzetek (0)
Hírek (1)
Nyílt levelek (8)
Beadványok (0)
Videók (5)
Kezelési útmutató (0)
Közös munka
Fórum (1)
Közv.kutatások (0)
Események (14)
Jövőkép
Támogatás
Támogatandó feladatok
Kapcsolat
A szervezőkkel
Ajánlások
Dokumentumok (26)

Miért van alkotmányos válság?
Magyar Állam
Magyar Köztársaság
Képviselete

Magyar Köztársaság Képviselete hivatalos weboldala
Az Alkotmányos Ellenállás nyílt levele a NAV-nak
[hunpower]
Láthatósági szint: Mindenki
A cikk címe: *
Az Alkotmányos Ellenállás nyílt levele a NAV-nak
[hunpower]

Felhívjuk a NAV dolgozóinak figyelmét arra, hogy a Magyar Állam területén a Magyar Állam jogszabályainak betartása mindenki számára kötelező!

Felhívjuk a figyelmüket arra a római jogi alapelvre, hogy a jog nem tudása nem mentesít, ezért mindenkinek, különösen egy hivatali dolgozónak, meg kell tudnia állapítani, hogy melyek a Magyar Állam jogszabályai! Ehhez pedig mindenkinek tudnia kell, hogy melyik a Magyar Állam!

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a jogkövetkezmények elkerülése céljából senki sem hivatkozhat arra, hogy nem tudta a Magyar Állam tulajdonnevét, ezért nem tudta megállapítani, hogy melyik a Magyar Állam, és arra sem hivatkozhat hogy egy másik (nem magyar) államról úgy tudta, hogy az a Magyar Állam!

A Magyar Közlöny 2011. évi 166. számában olvashatják a Magyarország Alaptörvénye átmeneti rendekezéseit, amelynek 5. pontja deklarálta a jogfolytonosság megszakítását a Magyar Köztársasággal, miközben a médiában azt híresztelték, sőt maga a miniszterelnök is azt hazudta, hogy csak átnevezték az államot!

Ugyan mondja már meg valaki, hogy ha csak átnevezik az államot, akkor ugyanaz az állam új néven, hogyan lehet nem jogfolytonos a korábbi nevű saját magával!

Ugyan mondja már meg valaki, hogy ha az új nevű állam nem jogfolytonos a korábbi nevűvel, akkor hogyan lehetne annak jogutódja!

Ha pedig az új állam nem jogutódja a Magyar Köztársaságnak, akkor azt nem szüntetheti meg, vagyis a törvényes magyar állam azóta is és most is a Magyar Köztársaság, megőrizve a területét és az állampolgárait!

Az Alaptörvénnyel létrehozni kívánt állam pedig nem jogutódja a magyar államnak, ezáltal nem lehet a magyar állam, nincs területe, és a magyar állampolgárok nem állampolgárai!

Ha pedig ennek a „Magyarország”-nak hazudott államnak nincs területe és állampolgárai, akkor mondja már meg valamelyik NAV-os jogász, hogy ennek az államnak az alapító okirata az Alaptörvény hol és kire lehet hatályban?

Ha meg sehol és senkire nem lehet hatályban, akkor az Alaptörvény mint jogszabály nem is létezik! Ugyanis, ahogy Jakab András is írja a „Jogszabályok érvényessége, hatályossága és alkalmazhatósága” című munkájában: ha egy jogszabály nincs hatályban, akkor mint jogszabály nem is létezik.

Ha egy államnak dokumentumként érvénytelen, joghatás kiváltására nem alkalmas az alapító okirata, jogszabályként pedig nem is létezik, akkor az az állam létre sem jött! Tehát kijelenthető, hogy az egész világ megtévesztésére „Magyarország”-nak hazudott állam sohasem jött létre, tehát ilyen állam nem létezik!

Akkor gondolkodjon el mindenki, hogy egy nem létező államnak lehet-e köztársasági elnöke, miniszterelnöke, kormánya és országgyűlése, vagy az egész egy hatalmas blöff, az egész nép orbitális nagy átverése?


Ez a magát adóhatóságnak nevező szervezet, e falak mögött, egy nem létező állam jogilag nem is létező kormányának a dokumentumként érvénytelen, ezért joghatás kiváltására nem alkalmas, jogszabályként pedig nem is létező 485/2015. számú kormányrendelére hivatkozva, törvénytelenül, a magát „Magyarország”-nak és magyar államnak hazudó magánszervezet behajtó szerveként működik!

Az Alapító Okirata, amely szerint ma a NAV működik, szintén érvénytelen, mert az azt aláíró személy egy nem létező állam nem létező minisztereként írta alá, így ez az okirat egy hamis okirat, és a NAV ez alapján is törvénytelenül működő szervezet.

Mivel a NAV a joghatóságát egy nem létező jogszabályra, működését pedig egy érvénytelen Alapító Okiratra alapítja, ezért nincs semmilyen eljárási joga a Magyar Államban, a magyar állampolgárokkal kapcsolatban. Ha pedig a NAV-nak nincs eljárási joga, akkor a NAV munkatársainak sincs, vagyis nem minősülnek hivatalos személynek, ezért a törvénytelen fellépésüket a magyar állampolgárok elutasíthatják, és minden törvényes eszközzel megakadályozhatják!

A NAV-nak a joghatósága hiányában nincs joga adóbevallás követelni, adónyilvántartást vezetni, de különösen adót beszedni, amit ráadásul nem a Magyar Államnak, hanem a hatalmat törvénytelenül bitorló magánszervezetnek utal át!

Felszólítjuk Önöket, hogy térjenek vissza a Magyar Állam (a Magyar Köztársaság) jogrendje szerinti működésre!

Amennyiben ezt valamiért nem tehetik meg, akkor haladéktalanul szüntessék meg az törvénytelen tevékenységet és oszlassák fel magukat! Ezzel a későbbiekben elkerülhetik a törvényes Magyar Állam jogával történő felelősségre vonásukat, hasonlóan, mint ahogy Nürnbergben is elítélték azt is, aki csak a vonatot vezette ...

Az alkotmányos rend helyreállításán a magyar nép már két módon is dolgozik, a folyamat pedig egy irányú, mert a magát jogalkotónak hazudó szervezet a törvényes mandátumaik lejárta után 2014-ben végleg elvesztette azt a lehetőségét, hogy a helyreállításban részt vehessen, különösen, hogy irányíthassa a folyamatot. Ezt ma már csak a magyar nép teheti meg.

A cikk kelte: 2019 február 25, hétfő.
Vissza
Nyelvek
Magyar

Magyar Köztársaság Képvselete
Kattintson a képre!

Magyar Köztársaság Képviselete